Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення  учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в школі.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган (учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада старост, парламент) є підзвітним загальним зборам. Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.

Фінансове забезпечення роботи учнівського самоврядування не передбачене.


Завдання учнівського самоврядування:

 1. Залучення дітей та молоді до прийняття рішень.
 2. Захист прав та інтересів учнів.
 3. Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод.
 4. Створення умов для самореалізації учнів.
 5. Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями.

 

Імідж – це мистецтво управляти враженням.

Е. Гофман

      Протягом останніх років конкуренція між навчальними закладами постійно загострюється, що зумовлює необхідність формування позитивного іміджу школи в суспільстві та проведення активної іміджевої політики.

       Створення іміджу та репутації закладу – передумова виходу школи на якісно новий рівень культурних, соціальних взаємин із громадськістю, суттєвий чинник підвищення ефективності педагогічного колективу.

    За імідж школи повинні відповідати, як керівник, так і вчителі, учні, батьки та випускники. Творчий  шкільний колектив здатний привести до успіху своїх вихованців

    Безперечно, важливою складовою об’єднання та діяльності школярів  є учнівське самоврядування в школі. Активна діяльність учнівського самоврядування ( « Клуб-100Друзів») впливає на створення позитивного іміджу навчального закладу в освітньому просторі. Діяльність органів учнівського самоврядування спрямована на те, щоб наша школа відповідала вимогам НУШ і була:

 • С – САМОДОСТАТНЬОЮ;
 • У – УСПІШНОЮ;
 • Ч – ЧИСТОЮ МОРАЛЬНО Й ЕКОЛОГІЧНО;
 • А – АКТИВНОЮ;
 • С – СТАБІЛЬНОЮ;
 • Н – НАЦІОНАЛЬНОЮ;
 • О –ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЮ;
 • Ю – ЮРИДИЧНО ЗАХИЩЕНОЮ.

Ми знаємо і пам’ятаємо: імідж, що постійно не підкріплюється реальними справами, тане з часом, як сніг на весняному сонці. Ми зараз працюємо на імідж, а потім імідж буде працювати на нас!

Педагог-організатор гімназії