Година спілкування “Країна без бар’єрів. Складові безбар’єрності”. 6-Б клас.

Метою проведення цього заходу, для учнів 6х класів є формування цілісної особистості, всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, стати запорукою толерантного ставлення суспільства до дітей з особливими освітніми потребами, вчитися впродовж життя.

За допомогою “Абетки безбар’єрності” розкриті поняття – “безбар’єрність”,“доступність”, “інклюзія”, роз’яснено суть та важливості цих питань для нашого суспільства.

Особливу увагу звернули на питання гендерної рівності, що стосується рівних прав, відповідальності жінок і чоловіків. Учні зробили висновок, що потреби та інтереси дівчат так і хлопців потрібно брати до уваги, при цьому розуміти, що всі ми різні, але всі рівні. Учні приймали активну участь в підборі прикладів до прояв безбар’єрності в сучасному житті, використовуючи власний досвід.